23 กุมภาพันธ์ 2562 เช้านี้ ขอนแก่น-เชียงใหม่และ6 จังหวัดภาคเหนือ ฝุ่นPM2.5 กระทบต่อสุขภาพประชาชน

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/827800

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 7 – 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัด, ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่, ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 22 – 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่